אודות בית חב”ד כפר סבא

בית חב”ד כפר סבא נוסד בשנת תשל”ה 1975.

שלוחי הרבי בכפר סבא:
הרב יואל ימיני.- מנהל בית חב”ד כפר סבא המרכזי והמוסדות.
הרב יעקב מזרחי – מנהל בית חב”ד בשכונות.

בתי חב”ד בעיר כפר סבא הינם חלק מרשת בתי חב”ד בעולם שנוסדו בהוראת הרבי מלך המשיח מליובאוויטש ע”י אלפי שלוחיו ומטרתם להביא את אור היהדות לכל פינה בעולם.
חסידות חב”ד פועלת לקירוב לבבות ומדגישה את המאחד בעם ישראל ורואה בכל יהודי חוליה אחת בשרשרת שלמה של עם ישראל.
סיסמתא של חב”ד “ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה” הפך למוטו המרכזי בשליחות האחת והיחידה בפעילותה של חב”ד להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

באתר זה תוכלו ליהנות ולקבל פרטים ומידע אודות מגוון פעולותיו של בית חב”ד כפ”ס ולקחת חלק בפעילות השוטפת של בית חב”ד.

מוסדות חב”ד בכפר סבא כוללים:
4 בתי חב”ד
רשת גני חב”ד
בתי כנסת
ישיבת חב”ד
כולל חב”ד
מרכז חסד לנזקקים
ארגון נשי ובנות חב”ד כפר סבא
מדרשת “אמרי בינה” לנשים

בית חב”ד כפר סבא מספק מגוון שירותים לקהילה:
מכון לבר מצווה
מועדוני נוער
גשר לקשר – נוער
מכון סתם לבדיקת תפילין ומזוזות
מחלקת אירועים
ימי עיון והרצאות
פעילות בחגי ישראל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד