יום התנדבות בבית התבשיל אש”ל בכפר

ב”ה

מחממים את החורף עם חיל התותחנים מבסיס שבטה שבנגב שבאו ליום התנדבות בבית התבשיל אש”ל בכפר.

הרב יעקב מזרחי