ערב חינוך אבות ובנים

ב”ה

בית חב”ד המרכזי בכפר סבא ארגן ערב חינוך אבות ובנים בגני חב”ד בכפר סבא בהשתתפות הרב יואל ימיני