ערב נשים ראש חודש שבט – ואפילו בהסתרה

ב”ה

ארגון נשי חב”ד בכפר סבא מזמינים אותך לערב נשים מדהים לכבוד ראש חודש שבט תשע”ז

ערב נשים שבט - תשע"ז - נשי חב"ד כפר סבא