רישום לגני ילדים לקראת שנת הלימודים תשע”ח (2018-2017)

ב”ה

נפתח אתר הרישום לגני ערייה בכפר סבא

הרישום באתר יתבצע עד תאריך 19.2.17 אנא הזדרזו להרשם:

רשימת גני חב”ד בכפר סבא

טרום טרום חובה:

  • גן לבונה
  • גן מירון

טרום חובה:

  • גן לבונה
  • גן מירון
  • גן שיבולת

חובה:

  • גן שיבולת

 

לאתר הרישום לגני ערייה בכפר סבא